Divadlo Mehedaha

V roce 1985 založili František Petrák a Petr Nikl umělecké sdružení Mehedaha (název Mehedaha je podle legendy sdružení odvozen od svahilského pokynu pro slona, není ale úplně jasné, zda jde o pobídku vpřed nebo vzad).

scéna Divadlo Mehedaha, 1989, Luhačovice

Členy sdružení Mehedaha byli výtvarníci a studenti výtvarných oborů, kteří své aktivity upřeli i do oblasti loutkoherecké, dramatické a literární. Prezentace činnosti sdružení byla od samého počátku určena převážně pro okruh přátel a rodinných příslušníků. Divadelní představení se odehrávala v bytech a jejich cílem bylo aktivní zapojení co největšího počtu osob do provedení loutkových her i doprovodných akcí (výstav a dalších výtvarných a dramatických projektů). Výtvarné zaměření členů sdružení se výrazně projevilo v představeních loutkového divadla, které se stalo důležitou součástí činnosti sdružení. Petrák s Niklem byli stabilními členy, loutkoherecké obsazení se v průběhu času proměňovalo. Autorem řady loutek je kromě Petra Nikla a Františka Petráka i Tomáš Volkmer. Od roku 1989 se soubor účastnil také veřejných produkcí, na festivalech loutkových divadel nebo na vernisážích výstav. Do roku 1994 několikrát navštívil i vídeňské divadlo Brett, Korneuburg, dolnorakouský Guntersdorf a dánský Arhus.

scéna Divadlo Mehedaha, 1995, Luhačovice

Pro vnitřní potřebu sdružení byl vytvořen v roce 1985 almanach Mehedaha, vydávaný v omezeném počtu exemplářů v samizdatu. Graficky sjednocené titulní strany sešitů se lišily především prostorovým uspořádáním jednotlivých písmen názvu sdružení. Poezie almanachu je hravá, převládají rýmované verše, často v podobě kaligramu. Objevují se i absurdní hříčky a básně psané volným veršem, autoři se nevyhýbají ani próze. Obsah almanachu osciluje mezi dětskou hravostí a „dospělými tématy“. Velká šíře žánrů, od pohádky až po esej, dává možnost ke čtení téměř každému.

Určitou výjimku tvoří nevelký soubor básní ze sbírky „Pentagramy“ Jiřího Oliče, který snad jediný vytváří jakýsi uzavřený celek. Jinak se zde nepravidelně střídají kresby tužkou, perem nebo fixem, některé z nich provedené dětskou rukou, s náročnými grafickými listy a fotografiemi, s texty básní, povídek, pohádek a divadelních her. Právě absurdní či absolutní dramata a skeče se staly významnou částí tvorby sdružení. Jejich autorem byl hlavně F. Petrák. Opět se pohybujeme na ploše hříček se slovy, postavených především na jejich zvukové malebnosti, ale také například výrazných textů s historickou tematikou.

Loutky ke Komornímu baletu - Carl Orff, Carmina Burana, 1988, Luhačovice

Autory jednotlivých příspěvků almanachu není snadné identifikovat. Kromě sešitu č. 10 nejsou příspěvky většinou signovány. V č. 10 se můžeme dozvědět, že poezii psali F. Petrák, P. Nikl, T. Volkmer, P. Laurych, J. David, M. Slezáková a R. Hulín, próza je dílem P. Nikla a P. Laurycha, dramata že spisoval F. Petrák a grafickou podobu zajišťovali R. Hulín, F. Petrák, P. Nikl, A. Anlauf, E. Anlaufová, V. Niklová, T. Volkmer, P. Laurych a děti. Z výčtu jmen je zřejmá ona úmyslná uzavřenost, typická pro samizdaty, v tomto případě však přesahující do let devadesátých, dále pak, že šlo o jakýsi „rodinný podnik“. Mehedaha je součástí oné méně nápadné větve samizdatové literatury, postavené nikoliv na „boji“ proti oficiální kultuře, ale spíše na vytváření kulturního povědomí mimo centra.

František Petrák: Výběr z textů Divadla Mehedaha

Viskača ošumí
Motto: „…já batuji.“ /Musti/
………
………
M: ….šílí omamy sněží týdny a padá moc vzduch.
K: Film se otokatil a byzuj.
B: Škuc!
K: Ba škuc.
B: Břeti bredoval že vystuál to sníže
K: MLči!
B: Tako mlči!
K: NE tako mlči!
B: Ósototakomituje a blíšuje a já tako mlči. Svrhni!
K: Brázda noví smažně teluj!
B: BRRR! Viskača!
K: Nešlunkuj!
B: A ty tel!
K: Otel!
B: Ubytuj!
K: Fff.
B: Bžikej!
K: Já bžiku co smědí mě horem!  A ty? Vystuzuješ holem hory?
B: A strigo?
K: Bžik. O co koledová?
B: Břik bžik nechá a mazuje!
K: Vlasti kolotoč to běž a podoborem!
B: Ba.
K: Ach!
B: Hu viskača!!!
V: NO co se tu visí?
K: Ni viskača.
B: O co se ti poduje??
V: Šoky o to oválím ti bušti jak chocevic-co s mýšlí a útis!
a baň ti plší! Oč motuje?
B: O záviň!
K: Blyšti!
V: Šak vic to bažmi!!!
M: Viskača to snaží by Katerie a Bandikut se více osmaňa vodi.
A to se celí a tich to ví a …. To ocení!
Opona padá


Hra č.: 373

Role:
M - Manžeta
N - Námel
T – Turban


M: choréz bak bak choróz
N: tumušuje po kolmici
M: avhaum avhaum
N: Josue šunoe šam šamy došky
M: brrrr brbr brb
N: hum hum hamy deska
T: bráči tukáte sami co?
M: tukáme sílíme po posilách na višnici
T: á to kousuje také šrámy na holáznici že
N: to sníte, že?
T: noviď!
M: bleskuj po takové náhodě, vraž tu tlumy po stěnách!!!
N: brzdí!!!!!
M: na nás?
N: brzdí!!!!!
M: pryč!
(utečou ze scény)
(vrátí se)
M: finiš!
N: prověř!
M: nomád jeden
N: brzdil ustavičně bez porady
M: nomád hmm
N: navrhuji zadržet
M: tuším
N: aby nebrzdil bez porady
M: sviští to jak dobrý důvod
N: máš na hlavě hodně břidlice
M: studoval jsem
N: poctivě
M: ty ty ty!
N: ty ty ty!
(zanotují píseň, vemou se kolem ramen a naklánějí se napravo, nalevo)
Opona padá.


Hra č.: 87 982

Role :
A – A
B – B
F – F


A: uběhl to dlouhý čas /přijdou na scénu a sednou si ke stolu/
B: zmátlo mě to strašný to klam
A: cihly, cihly samé cihly /ukazuje na cihly/
B: věřím, že jsem ti to dobře vysvětlil
A: nečekal jsem takovou odezvu
B: já také čekal neúspěch
A: tvoří to pěkné zaokrouhlení
B: to se ti to jeví
A: ale nejeví
B: ale jeví
A: vyjmu ze staré látky niti
B: možná kaluž nutno překročiti
A: brouzdám se tak jednoduše po kraji
B: to již jsem slyšel
A: kde jsou ty časy
B: dej mi napít!
A: pchá, tyto patoky již nepiji!
B: bez přihlášky neuznám ti tyto názory
A: nech těchto invektiv!
F: neuvěřitelné příběhy, které vy tu vykládáte /přijde na scénu/
B: nevěřil jsem, že se tu objevíš
F: svět jde dál a my se znovu zjevujem
A: tušil jsem, že obhájíš svůj příchod
F: je to třeba
B: věřím ti
F: oblečte se, půjdeme /rozkáže/
A: jsme oblečeni /udiveně/
F: netušil jsem /udiveně/
A: nashledanou přátelé /podají si ruce a s úsměvy se rozchází každý na jinou stranu/
B: nashledanou
F: nashledanou
Opona padá.

Viz.
PETRÁK František, NIKL Petr: Mehedaha, Zpěvy a básně,
Samonáklad 1990

Marie Reslová: Mehedaha,
Československý loutkář, 27, 2/1990

PETRÁK František, NIKL Petr: Mehedaha, Letmé imprese
6 skečů loutkového divadla Mehedaha,
Revolver Revue, 9/1994

Stanislav Beran: Mehedaha, Pobídka pro slona vpřed, či vzad?
Host, 41, 2004

Atd.

www.amaterskedivadlo.cz

Zpět