B. Petráková: Úvod k výstavě
Teatrální grafika Františka Petráka, 2006

Teatrální grafika je název přehlídky desetileté spolupráce výtvarníka Františka Petráka se dvěma největšími divadly Zlínského kraje. Všechny exponáty spojuje jméno režiséra J.A.Pitínského, který s těmito divadly pravidelně externě spolupracuje. Na přelomu devadesátých let 20. století vznikl například cyklus plakátů pro sezónní předplatné Slováckého divadla a další grafické materiály.

Hry, režírované J.A. Pitínským a realizované ve Slováckém divadle Uherské Hradiště a Městském divadle Zlín, patří vždy mezi největší události v rámci celé republiky a potvrzují tezi, že i malé město může být kulturní metropolí. Mezi realizacemi grafického designu Františka Petráka z posledních deseti let tvoří divadelní plakáty ke hrám režiséra J.A.Pitínského ucelenou tematickou řadu, danou koncepční dramaturgií obou divadel. Hlavním principem výtvarníkova přístupu k divadelnímu plakátu, kromě respektu k tématu, tvořivé práce s typografií, výrazně výtvarné obraznosti a dalších předností, je hra. Nepředstírá, že považuje divadlo za osudově dramatickou otázku života a smrti – hraje si, hledá nadsázku, pohrává si s líbivými až kýčovitými obrázky na hranici banality, stejně jako s realistickými detaily. Tak, jako s tématem, zahrává si výtvarník sám se sebou a se svojí vážností. Přiznává bez ostychu moravské kořeny, obdiv k tradičním ikonografickým tématům. Rehabilituje návraty ke zdánlivě přímočarým a primitivním inspiračním pramenům, mezi které patří jak dětská kresba, tak regionální lidová kultura a její relikty. Úkolem divadelního plakátu je razantně upoutat na ploše formátu A1 pozornost kolemjdoucích, úkolem divadelního programu je informovat na mnohem menší ploše o představení, záměrech režiséra, pokud možno vyčerpávajícím způsobem připravit diváka na dění na jevišti. Oba tyto úkoly teatrální grafika Františka Petráka naplňuje a propagaci povyšuje na umělecký projekt.

Divadelní plakáty a programy k představením režiséra J. A. Pitínského
 /1995 – 2006/, UTB, Uherské Hradiště


Zpět